Pojišťovací makléř HV Group
Pojišťovací makléř HV Group
pro zmírnění rizik z podnikání

Pojištění podnikatelůpro zmírnění rizik z podnikání

Pojištění podnikatelů

Ať již máte malý rodinný podnik, nebo jste v čele akciové společnosti, jedno je vždy stejné. Je zde mnoho rizik, která mohou ohrozit Vaše podnikání. Bohužel Vás před nimi nedokážeme ochránit, můžeme Vám ale pomoci zmírnit dopady mnohých z nich.  

 

Vzhledem k obrovské variabilitě produktu je třeba vždy osobní schůzka s naším zástupcem. Ten s Vámi zhodnotí rizika provozu, načerpá od Vás informace o tom, jaká rizika jsou důležitá z Vašeho pohledu a následně připraví návrh pojistného programu.  

 

Většina podnikatelů zná možnosti pojištění proti požáru, vodě, vichřice a podobným rizikům. Málokdo však již ví, že lze pojistit třeba přerušení provozu, kdy pojistitel hradí po dobu opravy náklady provozu a společnost tak není vystavena nulovému příjmu při stálých fixních nákladech. Stejně tak se často setkáváme s tím, že klient nemá vůbec pojištění přepětí, atmosférické srážky a jiná poměrně častá rizika

 

Dalším problémem pojistného trhu je nedostatečná znalost podnikatelů z hlediska své odpovědnosti. Většina ví, že existuje pojištění odpovědnosti. Bohužel základní pojištění odpovědnosti kryje pouze omezené množství rizik. Kde je vada výrobku? Máte pojištěny věci převzaté či věci užívané? Má stavební společnost limit na škodu na nadzemním a podzemním vedení? Takových dotazů na vás budeme mít spousty a potom se pokusíme najít kompromis mezi rozsahem a cenou. Což sice mnohdy není úplně snadné, ale budete mít alespoň detailní informace o tom, jak je Váš podnik pojištěn.