Pojišťovací makléř HV Group
Pojišťovací makléř HV Group
pro řešení nešťastné náhody

Pojištění odpovědnostipro řešení nešťastné náhody

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje nahodilé škody, které můžete způsobit v zaměstnání či běžném občanském životě. Toto pojištění může být sjednáno samostatně, nebo jako součást jiného pojištění. Záleží na zvolené pojišťovně.

 

Tento druh pojištění by neměl nikdo podceňovat, neboť i ten nejšikovnější může v zaměstnání, nebo svému kamarádovi na kávě omylem poničit jeho majetek a následné škody mohou být vysoké.

Pojištění občanské zodpovědnosti

Pojištění občanské zodpovědnosti

Tímto pojištěním jsou kryty škody způsobené v běžném občanském životě. Pojištění se zpravidla vztahuje na všechny členy společné domácnosti. Typickým příkladem škody z tohoto pojištění může být: vytopení sousedů, zvrhnutí zboží v prodejně nebo rozbití okna Vašimi dětmi.

Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli

Mnozí z Vás si možná neuvědomují, že Váš zaměstnavatel po Vás může vymáhat až 4,5 násobek Vaší hrubé mzdy v případě, že mu Vaším zaviněním způsobíte nějakou škodu. Toto pojištění je určeno pro všechny zaměstnance, kteří chtějí mít klidné spaní a nebát se, že v práci způsobí škodu, za kterou bude jejich zaměstnavatel vymáhat náhradu.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Lékaři, soudní znalci, architekti a další vysoce kvalifikovaní profesionálové, lidé, na jejichž bedrech velice často leží velká zodpovědnost. Tito lidé často mohou způsobit značně vyšší škody, nežli lidé v normálních zaměstnáních a jejich případné pochybení má často fatální důsledky. Pro tyto lidi je pojištění profesní odpovědnosti, které je děláno jim na míru.