Pojišťovací makléř HV Group
Pojišťovací makléř HV Group
pro klidný spánek

Pojištění majetkupro klidný spánek

Pojištění majetku

Toto pojištění se většinou skládá ze tří produktů a to pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti.

Základní rozdíl mezi nemovitostí a domácností si lze představit na krabičce zápalek. Pakliže vyjdeme z předpokladu, že krabička zápalek je Váš rodinný dům, pak když ji otočíme směrem dolu, vysypou se všechny zápalky na zem - to je pojištění domácnosti (pojištění vybavení a všech věcí, které nejsou pevně spjaty s objektem) naopak to co zbude v ruce, je nemovitost (samotná stavba, střecha, okna, vestavěné zdi apod.).

Pojištění nemovitosti

K pojištění nemovitosti vždy musíme přistupovat podle typu Vašeho bydlení, potažmo dle typu předmětu pojištění.

Jiné požadavky jistě budete mít na pojištění chaty a jiné na pojištění rodinného domu, kde  bydlí celá rodina. Vždy k návrhu přistupujeme individuálně.

Většina pojišťoven Vám umožní poskládat si toto pojištění dle reálných hrozeb, které mohou nastat. Naopak pokud bydlíte v bytě, je takové pojištění součástí smlouvy SVJ. Ovšem leckdy může být cena nemovitosti ve smlouvě nižší, než byste si sami představovali a v případě pojistné události nemáte moc možností jak s pojišťovnou komunikovat než přes SVJ. Potom bývá nasnadě o tomto druhu pojištění rovněž uvažovat.

 

Samozřejmě je vždy důležité si uvědomit, že máte také vedlejší budovy, jako jsou sklep, garáž, kůlna, bazén, zahradní altánek apod. Je tedy nutné při sjednání smlouvy brát i tyto parametry na vědomí a určit si správné limity.

Pojištění domácnosti

pojištění domácnosti tedy chrání vybavení Vaší domácnosti

Toto pojištění oproti pojištění nemovitosti doporučujeme klientům vždy. Vztahuje se na škody vzniklé opět požárem, odcizením, vandalismem nebo například výstupem vody z vodovodního zařízení. Toto pojištění Vám kryje škody způsobené na elektronice, vybavení domácnosti, oblečení, obrazech, cennostech apod.

 

Opět si zde můžete zvolit rozsah krytí dle vlastního výběru a dle hrozících rizik dle povahy bydlení, životního standardu, rozsahu pojištění a dalších parametrů s jejich optimální volbou Vám velice rádi pomohou naši poradci.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života je doplňkovým produktem majetkového pojištění a vztahuje se na škody, které způsobíte Vy a Vaši rodinný příslušníci žijící ve společné domácnosti nebo mazlíčci.

Pokud Vaše dítě zvrhne v obchodě drahá vína, pes pokouše na procházce jiného psa, vytopíte sousedy, či při vyndávání věcí z vozidla poškrábáte někomu jinému jeho vůz, uhradí za Vás pojišťovna škody takové do limitu stanoveného v pojistné smlouvě.

 

Samozřejmě každá pojišťovna má své výluky a proto je vždy lepší sjednat takové pojištění osobně, kde Vám vždy rádi srovnáme veškeré tuzemské nabídky a to jak cenově tak kvalitativně.

Pojištění rekreačního objektu

toto pojištění Vám slouží k ochraně Vaší chaty či chalupy

Pokud tedy máte nemovitost, ve které nejste četnější část roku a slouží Vám k relaxaci, odpočinku či k jakémukoliv jinému účelu, je toto pojištění právě pro Vás.

 

Opět se zde pojišťuje samotná nemovitost a následně i domácnost. I u tohoto produktu hraje významnou roli, u jaké pojišťovny se rozhodnete pojistku sjednat, jelikož každý Vám nabídne trochu jiné řešení. Některý pojistitel se zaměřuje více na rizika pojištění, jiný na možnosti připojištění apod.

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je produkt především pro SVJ (společenství vlastníků jednotek), kteří musejí dle stanov mít uzavřené komplexní pojištění všech bytových jednotek (ovšem pouze jako nemovitost a nikoliv domácnost) a společných prostor (chodby, výtahy, sklepy apod.).

Pro takové komplexní pojištění nabízejí všechny významné pojišťovny tento produkt, jehož nastavením může daný subjekt pojistit vše, co potřebuje. U těchto pojistek se dají sjednávat významné slevy. Vzhledem k velkému spektru možností se takové pojištění vždy pečlivě plánuje a schvaluje.