Pojišťovací makléř HV Group
Pojišťovací makléř HV Group
pro klidný spánek

Pojištění majetkupro klidný spánek

Pojištění majetku

Toto pojištění se většinou skládá ze tří produktů a to pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti.

Základní rozdíl mezi nemovitostí a domácností si lze představit na krabičce zápalek. Pakliže vyjdeme z předpokladu, že krabička zápalek je Váš rodinný dům, pak když ji otočíme směrem dolu, vysypou se všechny zápalky na zem - to je pojištění domácnosti (pojištění vybavení a všech věcí, které nejsou pevně spjaty s objektem) naopak to co zbude v ruce, je nemovitost (samotná stavba, střecha, okna, vestavěné zdi apod.).

 

Ovšem na pojistném trhu se vyskytuje hodně ale, jak už to bývá. Někdo například kuchyňskou linku nepovažuje za stavbu, ale domácnost. Někdo neumožní bytovou jednotku pojistit jinak než na tržní cenu a jinému je zcela jedno, jakou má hodnotu. Co třeba solární panely? Bazén a jeho příslušenství? Nebo Vás zajímá pojištění robotické sekačky proti prosté krádeži?

 

Naši specialisté na majetkové pojištění se v tomto oboru plně orientují a dokáží vždy vybrat přesně ten produkt, který potřebujete a bude krýt přesně ta rizika, která chcete.

Pojištění nemovitosti

U pojištění nemovitosti v zásadě rozdělujeme trvale obývaný a rekreačně obývaný objekt. Každý pojistitel může mít jinou podmínku na délku obývání (někdo má lhůtu alespoň 270 dní, někdo jen pololetí).

Bytové jednotky mohou být dokonce pojištěny jako trvale obývané, pokud se nachází v bytovém domě, kde jsou jiné, trvale obývané bytové jednotky.

 

U rodinného domu se s Vámi zaměříme na nastavení správné pojistné částky. Dále zhodnotíme vedlejší stavby a nastavíme optimálně rizika. Případně doporučíme možná připojištění jako například strojní pojištění, pokud to to z našeho pohledu bude dávat smysl.

 

Dále můžeme nabídnout samostatně stojící stavby (stodola, altán, garáž) a rádi osvětlíme rizika spojena s tím, zda stavba je či není zkolaudována.

Problematické řešení pro klienty bývá pojištění bytové jednotky. Je jedno, zda se jedná o osobní či družstevní byt, obojí jde velice dobře pojistit za rozumné finanční prostředky.

 

Našim klientů, se snažíme pokaždé tuto problematiku přiblížit. Vysvětlíme v krátkosti, jak do toho vstupuje případná smlouva SVJ, co z takové smlouvy lze čerpat a dáme možnost pojistit bytovou jednotku na cenu obvyklou (tedy tržní hodnotu) či hodnotu novou (znovupostavení) nebo i jen na zvolený limit. Všechny tyto variatny Vám velice rádi představíme a projdeme v přehledných kalkulacích.

 

Rovněž upozorníme, zda se do hodnoty bytové jednotky započítává kuchyňská linka, vestavěný nábytek nebo snad nově instalované tepelné čerpadlo či kotel.

Pojištění domácnosti

pojištění domácnosti tedy chrání vybavení Vaší domácnosti

Pojištění domácnosti bývá nedílnou součástí pojištění privátního majetku.

Naši odborníci Vám pomohou doporučit pojistnou částku, nastaví správně rizika, projdou s Vámi podmínky zabezpečení daného pojistitele a následně upozorní na věci odložené například v nebytovém prostoru.

 

Mezi časté dotazy našich klientů můžeme řadit:

Na kolik máme pojištěné věci ve sklepě? V zahradním domku?

Co je to zabezpečení a proč to po mne pojišťovna chce?

Na kolik mám pojištěny cennosti?

Co když mi někdo ukradne něco ze zahrady?

Vztahuje se nám to i na koli v kočárkárně?

 

Na tyto a jiné dotazy Vám velice rádi odpovíme a vysvětlíme danou problematiku.

Pojištění odpovědnosti

Ač toto bývá dost často jen doplňkovým produktem, klademe u tohoto pojištění velký důraz na to, aby klient měl pojištění sjednáno.

Nejenže se odpovědnost vztahuje na Vás a na členy ve společné domácnosti, ale škoda, kterou můžete zcela náhodně způspbit, může být následně vyčíslena do milionů.

Občanská odpovědnost se většinou vztahuje na rekrační sport, domácí mazlíčky, škodu způsobenou neopatrností v obchodě či na návštěvě. Jelikož zde je územní platnost po celé ČR, není potřeba ji mít u všech smluv, ale zcela stačí, mít ji ve správné výši alespoň u jedné smlouvy.

Odpovědnost z držby nemovitosti či nemovitostí je pak neméně důležité pojištění.

Pokud Vaše dítě zvrhne v obchodě drahá vína, pes pokouše na procházce jiného psa, vytopíte sousedy, či při vyndávání věcí z vozidla poškrábáte někomu jinému jeho vůz, uhradí za Vás pojišťovna škody takové do limitu stanoveného v pojistné smlouvě.

 

Samozřejmě každá pojišťovna má své výluky a proto je vždy lepší sjednat takové pojištění osobně, kde Vám vždy rádi srovnáme veškeré tuzemské nabídky a to jak cenově tak kvalitativně.

Pojištění rekreačního objektu

toto pojištění Vám slouží k ochraně Vaší chaty či chalupy

Pokud tedy máte nemovitost, ve které nejste četnější část roku a slouží Vám k relaxaci, odpočinku či k jakémukoliv jinému účelu, je toto pojištění právě pro Vás.

 

Opět se zde pojišťuje samotná nemovitost a následně i domácnost. I u tohoto produktu hraje významnou roli, u jaké pojišťovny se rozhodnete pojistku sjednat, jelikož každý Vám nabídne trochu jiné řešení. Některý pojistitel se zaměřuje více na rizika pojištění, jiný na možnosti připojištění apod.

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je produkt především pro SVJ (společenství vlastníků jednotek), kteří musejí dle stanov mít uzavřené komplexní pojištění všech bytových jednotek (ovšem pouze jako nemovitost a nikoliv domácnost) a společných prostor (chodby, výtahy, sklepy apod.).

Pro takové komplexní pojištění nabízejí všechny významné pojišťovny tento produkt, jehož nastavením může daný subjekt pojistit vše, co potřebuje. U těchto pojistek se dají sjednávat významné slevy. Vzhledem k velkému spektru možností se takové pojištění vždy pečlivě plánuje a schvaluje.