Pojišťovací makléř HV Group
Pojišťovací makléř HV Group
pro ochranu veřejného majetku

Pojištění měst a obcípro ochranu veřejného majetku

Pojištění měst a obcí

Naše společnost realizuje pro města a obce komplexní správu pojištění, risk management a likvidace škod. Připravujeme podklady pro vypsání výběrového řízení.

Základem pojištění obce je vždy pojištění jejího majetku a odpovědnosti. Velice často se stává, že v rámci odpovědnosti města nemají ve smlouvě zahrnuté jím zřízené organizace, či naopak mají a organizace mají duplicitní produkty.

V pojištění majetku se realizuje

Pojištění budov

 • Pojištění movitého majetku
 • Pojištění městského mobiliáře
 • Pojištění skel
 • Pojištění výstav
 • Pojištění finanční hotovosti
 • a mnoho dalších

Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti zastupitelstva
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené nesprávným úředním postupem
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené Městskou policií
 • Pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • Pojištění odpovědnosti za škody obce jako poskytovatele sociálních služeb
 • Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti se správou komunikací
 • a mnoho dalších