Pojišťovací makléř HV Group
Pojišťovací makléř HV Group
pro klidnou dovolenou

Cestovní pojištěnípro klidnou dovolenou

Cestovní pojištění

Ať již plánujete výlet na Slovensko za kamarádem, služební cestu do Francie nebo dovolenou na Maledivách, vždy byste měli mít uzavřené cestovní pojištění. A to i bez ohledu na to, zda máte nějaké již přes kreditní kartu či jako benefit v rámci bankovního produktu.

 

Takové pojištění totiž nemusí pokrývat rizika do ideálních limitů, a když se pak něco opravdu stane, klient se nestačí divit, co vše nemá v rámci těchto produktů pojištěno.

Klasické cestovní pojištění se vždy skládá primárně z pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění a odpovědnosti za škody, které v zahraničí způsobíte. Dále lze samozřejmě připojistit zavazadla, rizikové sporty, storno zájezdu nebo pojištění právní ochrany.

 

Vždy záleží, kam jedete a na jak dlouho. Pokud Vás jede více, doporučujeme sjednat vše na jedné smlouvě, za což od pojišťovny dostanete skupinovou slevu.

Základní pojistná rizika

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je hlavním parametrem cestovního pojištění. Pod tímto pojmem si lze představit uhrazení nákladů za ambulantní ošetření, hospitalizaci, léky, repatriace a transport.

Klasické zdravotní pojištění od kvalitní pojišťovny Vám hradí výjezd horské služby, zásah helikoptéry a jiné. To může být v rámci pojištění např. přes kreditní kartu právě ve výlukách.

Pojišťovny na tento parametr jako vždy určují limit pojistného plnění a to od cca 2mil. až do neomezeného limitu (záleží opět na dané pojišťovně).

Někteří pojistitelé v této položce proplácí i neodkladné zubařské ošetření a řadu dalších výhod.

Pojištění právní ochrany

Cílem tohoto připojištění je pomoc klientům při řešení právních sporů. Tuto službu využijete převážně při jednání s policií, celní správou, ale i jinými úřady a státními orgány. Především toto připojištění oceníte v případě dopravní nehody v zahraničí, po které následuje trestní nebo správní řízení.

Pojištění storna zájezdu

Tento produkt je opět forma připojištění. Kryje riziko, že se Vaše cesta z nějakého důvodu neuskuteční. Pojišťovny Vám v tomto případě proplatí určitou procentuální část ze zaplacených nákladů. Většinou to bývá 80 %.

Zde ovšem pozor. Většinou lze tento produkt sjednat vždy do určitého časového limitu, kdy je zaplacena například záloha za cestu. Většinou do 24 hodin. Pokud tedy budete výlet platit měsíc dopředu a po 14 dnech si budete chtít tento produkt dosjednat, nemusí být platný! Jako specialisti na tento produkt Vám samozřejmě umíme najít toto pojištění i den před odletem, neváhejte se na nás obrátit.

Pojištění zavazadel

Jak již název tohoto produktu napovídá, můžete si připojistit zavazadla a to jak proti odcizení tak například proti jejich zpoždění.

Tento produkt nebývá v základním rozsahu pojištění a je tedy nutné si ho ve smlouvě dosjednat formou připojištění.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění se obvykle vztahuje na smrt následkem úrazu, trvalé následky a denní odškodné v případě úrazu.

Většinou je součástí základního cestovního pojištění a limity se dají vždy navyšovat.

Asistenční služby

Tento produkt je automaticky v základní variantě u jakéhokoliv cestovního pojištění. Je to další významný parametr při výběru u koho pojištění sjednat. Asistenční služba musí být nonstop dostupná, někdo nabízí i tlumočníka, finanční hotovost v případě potřeby, zanechání vzkazu blízkým osobám a mnoho jiného.

Je rovněž hodně důležité, aby služba i pojišťovna měli nějaký ohlas v zahraničí, kam se hodláte vydat. Pak o Vás v případě potřeby bude vždy nakládáno s odbornou péčí a maximálním nasazením.

Nejčastěji přehlížená problematika

Jednou z nejdůležitějších problematik, je rizikovost místa dovolené. Podle Ministerstva zahraničních věcí vždy zkoumáme, zda daná lokalita nemá vyloučené například jen hlavní město (pak se tam pojištění nemusí vztahovat) či jaká je aktuální pandemická či bezpečnostní situace.

 

V dnešní době se stále řeší problematika s SARS-CoV-2. Situaci neustále monitorujeme na tomto trhu pojištění a přesně víme, kdo proplatí storno, nařízenou karanténu, prodloužení pobytu z důvodu onemocnění apod. Neváhejte se nás na cokoliv zeptat.

 

Dále řešíme kvalitu asistenčních služeb pojistitele dle lokality, kam cestujete. Toto je velmi důležité, jelikož v případě pojistné události v odlehlém místě, je důležité přesně vědět, do jaké nemocnice, zda tam bude lékař nebo zda se vzhledem ke zdravovnímu stavu vyplatí urychlený převoz do ČR.

 

Rovněž řešíme chornicky nemocné a to v závislosti na tom, jaké má pojistné podmínky daný pojistitel. Do kolikátého týdne těhotenství můžete odcestovat. A jiné dotazy.