Pojištění odpovědnosti


Pojištění odpovědnosti kryje nahodilé škody, ale i jiné nemajetkové újmy, které můžete způsobit v zaměstnání či běžném občanském životě. Toto pojištění může být sjednáno samostatně, nebo jako součástí jiného pojištění, což záleží na zvolené pojišťovně.

Tento druh pojištění by neměl nikdo podceňovat, neboť i ten nejšikovnější může v zaměstnání, nebo svému kamarádovi na kávě omylem poničit jeho majetek a následné škody mohou být vysoké.

 


Kategorie pojištění odpovědnostiPojištění občanské odpovědnosti

Tímto pojištěním jsou kryty škody způsobené v běžném občanském životě. Pojištění se zpravidla vztahuje na všechny členy společné domácnosti. Typickým příkladem škody z tohoto pojištění může být: vytopení sousedů, zvrhnutí zboží v prodejně nebo rozbití okna Vašimi dětmi.


Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli

Mnozí z Vás si možná neuvědomují, že Váš zaměstnavatel po Vás může vymáhat až 4,5 násobek Vaší hrubé mzdy v případě, že mu Vaším zaviněním způsobíte nějakou škodu. Toto pojištění je určeno pro všechny zaměstnance, kteří chtějí mít klidné spaní a nebát se, že v práci způsobí škodu, za kterou bude jejich zaměstnavatel vymáhat náhradu.


Pojištění profesní odpovědnosti

Lékaři, soudní znalci, architekti a další vysoce kvalifikovaní profesionálové, lidé, na jejichž bedrech velice často leží velká zodpovědnost. Tito lidé často mohou způsobit značně vyšší škody, nežli lidé v normálních zaměstnáních a jejich případné pochybení má často fatální důsledky. Pro tyto lidi je pojištění profesní odpovědnosti, které je děláno jim na míru.