Pojištění motorových vozidel


Policie šetří ročně asi 160 000 nehod, při kterých dochází k téměř tisíci úmrtí a škodám za 8 miliard korun. Zanedbatelné bohužel není ani riziko odcizení. Přes jisté pozitivní trendy se již od roku 1992 vytrvale drží nad hranicí 20 tisíc vozidel. Ale nemusí nutně dojít k nejhoršímu. Stačí, když vám přední sklo poškodí odlétnutý kamínek – i takové škody se běžně stávají a mohou vám zkazit náladu.


Kategorie pojištění motorových vozidel

  • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • Havarijní pojištění
  • Doplňkové pojištění
  • Flotilové pojištění

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla) Vás chrání v případě způsobení škody na majetku či zdraví jinému účastníkovi silničního provozu nebo třetí osobě.

Jak již samotný název napovídá, je toto pojištění ze zákona povinné pro každé motorové vozidlo, které není odhlášeno z registru vozidel.

Toto pojištění Vás chrání ovšem pouze za škody, které způsobíte někomu jinému. Tedy v případě, že zaviníte nehodu, škody na Vašem vozidle z tohoto produktu uhrazeny mít nebudete.

Naše typy

 1) Zvolený limit pojistné ochrany

Nejnižší zákonem povolený limit je 35 mil. za škody způsobené na majetku a 35 mil za škody způsobené na zdraví. Ze zkušenosti Vám doporučujeme volit minimálně limit 50 mil. Většinou k této variantě dostanete něco navíc, ekonomicky není o tolik dražší a v případě škody na zdraví nemusí vlivem nového občanského zákoníku tento minimální limit stačit.

2) Asistenční služby

Každá pojišťovna Vám nabídne základní asistenční služby. Doporučujeme se primárně zaměřit na jejich limity a výluky.

3) Možné benefity

K povinnému ručení lze připojistit  pouze odcizení vozidla, živelné pojištění nebo například vandalismus. Tato rizika jsou většinou cenově výhodná, a pokud nechcete platit za havarijní pojištění, můžete si ochranu vozidla takto poskládat.


Havarijní pojištění

Havarijní pojištění slouží k ochraně proti škodám na Vašem motorovém vozidle. Jsou v podstatě tři možnosti tohoto pojištění:

a) Kasko (občas označováno jako allrisk) - Toto komplexní pojištění kryje škody způsobené havárií, odcizením, živelnou událostí anebo vandalismem.

b) Minikasko - je levnější, jelikož Vás kryje pouze na určitá rizika. Například havárie a živelné pojištění (tedy chybí odcizení a vandalismus). Tento produkt je variabilní dle nabídky dané pojišťovny.

c) Pojišťovny v dnešní době nabízejí i k samotnému povinnému ručení dosjednání jen těch složek z Kaska o které máte zájem. Můžete si například vybrat jen odcizení, střet se zvířetem a živelné pojištění. Tato varianta bývá cenově nejnižší.

U tohoto produktu si zároveň volíte spoluúčast. Spoluúčasti se zpravidla pohybuji od 1% minimálně 1 000 Kč do 20% minimálně 20 000 Kč.

Souhrn

Pokud tedy způsobíte nehodu, pojišťovna za Vás uhradí z povinného ručení následné škody na majetku a zdraví. Ovšem oprava Vašeho vozidla bude hrazena z havarijního pojištění.


Doplňková připojištění

Mezí základní typy připojištění patří:

a) Připojištění skel (nebo jen čelního skla) na Vašem vozidle

Výhoda tohoto produktu v případě rozbitého skla je taková, že většinou neplatíte spoluúčast (některé pojišťovny uplatňují například 500 Kč spoluúčast).

b) Připojištění zavazadel

c) Úrazové pojištění

d) Náhradní vozidlo

e) Nadstandardní asistenční služby

V dnešní době pojistitelé nabízejí i celou řadu produktů, které jim poskytují konkurenční výhodu jako například, přímou likvidaci, strojní pojištění, právní pomoc a jiné.


Flotilové pojištění

Flotilové pojištění je určeno pro klienta, který má 5 a více vozidel. Většinou se jedná o společnosti s vozovým parkem, přepravce, ale i jednotlivce se sběratelskou vášní.

Výhody oproti individuálnímu pojištění jsou následující:

a) Vše máte na jedné rámcové smlouvě - tj. podmínky pojištění, slevy, aktuální seznam vozidel apod. Vše je pak pro Vás přehledné.

b) Kdykoliv máte možnost přidat či odebrat vozidlo - pouze nás kontaktujete a my se o vše již postaráme.

c) Dle zvolené frekvence platby Vám chodí jedno vyúčtování - již Vám nebude každých pět dní chodit vyúčtování na každé vozidlo zvlášť, ale jen jedna, přehledná faktura za celkový vozový park.

d) Možnosti získat větší slevy - pojišťovny k Vám přistupují dle škodného průběhu a na základě velikosti vozového parku. Zde se tedy dají sjednat velmi zajímavé slevy.

e) Outsourcing pojištění - pakliže přes nás uzavřete flotilové pojištění, znamená to pro Vás komplexní administrativní úsporu, jelikož veškeré činnosti přebíráme na sebe my. Jedná se především o vyhotovení smluv na další vozidla přiřazená do flotily, odebírání například prodaných vozidel, kontrolování aktuálního seznamu vozů, faktur, hlášení pojistných událostí, kontrola průběhu jejího vyřízení apod.